Rak Płuca w chińskiej medycynie integracyjnej – 2 października 2021

450,00

Moi Drodzy Studenci, Terapeuci i Lekarze
Ostatni kurs stacjonarny o raku płuca odbył się 9 laty we Wrocławiu. Od tego czasu wiele zmieniło się zarówno w patologii jak i w leczeniu tej najbardziej złośliwej choroby. Już od dawna wiemy, że przyczyną tego raka jest nie tylko palenie papierosów, ale również inne przyczyny.
Na kursie zostaną zaprezentowane objawy diagnostyczne, a przede wszystkim obrazy patologii języka odpowiadające raku płuca w różnych stadiach.

Dużo miejsca będzie poświęcone leczeniu chińskiemu odpowiednimi mieszankami ziołowymi, jak również integracyjnemu leczeniu chińskiemu, czyli połączeniu leczenia onkologicznego (chemioterapia, radioterapia i
chirurgia) z chińskim leczeniem zielarskim i dietetycznym (integracyjna dietetyka chińska).

Do kursu dołączona zostanie eskrypt i nagranie. Na posiadanej e-skrypt można będzie dokładnie i w spokoju
obejrzeć zdjęcia języka i odpisać sobie podane receptury.

Liczba miejsc jest nieograniczona, także każdy, który dokonał wpłaty może wziąć udział w kursie.

Serdecznie zapraszam wszystkich na kurs. Liczba godzin jest wliczana do standardu wymaganego do egzaminu.

Z pozdrowieniami dr Tadeusz Błaszczyk

KURS INTEGRACYJNEJ MEDYCYNIE CHIŃSKIEJ RAK PŁUCA
Cena za kurs: 450 zł
Opłatę za kurs proszę wpłacać na konto:
Bank Pocztowy S.A.
Numer Konta: 19 1320 1537 2482 6204 3000 0001

Kategoria:
Integracyjna medycyna chińska jest obecnie w Chinach głównym i powszechnie stosowanym kierunkiem rozwoju TMCh, który uzupełniany jest przez osiągnięcia medycyny zachodniej. Ponieważ w Europie i w Ameryce nie ma współpracy między tymi dwoma rodzajami medycyn, nie ma też tego kierunku. W czasie studiów w Chinach i podczas prezentacji własnych prac zetknąłem się z integracyjną medycyną chińską już na początku XXI wieku.
Od pierwszych dni pracy z medycyną chińską, najpierw w RFN, a teraz w Polsce postawiłem sobie za cel integrację medycyny chińskiej i zachodniej.