Leczenie zakażenia Coronawirusem medycyną chińską

70,00

Oba podręczniki powstały z potrzeby posiadania źródła pisanego w języku polskim o leczeniu zakażenia Coronawirusem. Oba te podręczniki powstały jako pierwsze w tym zakresie, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie.
Podręcznik „Życie w cieniu Coronawirusa samoleczenie i samodiagnozowanie się medycyną chińską” przeznaczony jest dla pacjentów, szczególnie tych, którzy zamknięci we własnych mieszkaniach, pozostawieni zostali niepewności i bezradności. Aby dać tym ludziom możliwość bronienia się przed wirusem SARS CoV-2 powstała ta książka, która zawiera dokładne wskazówki, odnośnie badania własnego pulsu zgodnie z zasadami chińskiej diagnostyki z pulsu, wskazówki diagnostyczne dla rozpoznawania istniejącego już zakażenia po wyglądzie języka w oparciu również o chińską diagnostykę z języka. Pod koniec podręcznika przedstawiam choremu, ale również podejrzanemu o zakażenie Coronawirusem, własną recepturę o nazwie „Odwar w oczekiwaniu na Coronawirusa” dla leczenia zarówno profilaktycznego, jak i zakażenia w okresie pierwszych 7 dni.
Oprócz samodiagnozowania się i samoleczenia, podręcznik zawiera informacje co do przeprowadzenia diagnostyki z języka i z pulsu, wyjaśnia w prosty sposób patologię chińskich syndromów zewnętrznych, szczególnie syndromu zimna i wilgotności. Nie brak również ogólnych informacji o powstawaniu COVID-19 w Wuhan i o całej walce epidemiologicznej z tym zarazkiem w Chinach. „Życie w cieniu Coronawirusa…” jest pozycją unikalną i pionierską w medycynie chińskiej.
Drugi podręcznik z tej serii – „Leczenie zakażenia Coronawirusem medycyną chińską” jest właściwie uzupełnieniem pierwszego i powstał na prośbę wielu terapeutów, aby zaprezentować całość leczenia w poszczególnych stadiach rozwoju zakażenia COVID-19. Ta infekcja wirusowa pokazała, że patologia i leczenie chorób wirusowych w świecie zachodnim znajduje się w stadium ciężkiego niedorozwoju z bezradnością terapeutyczną. Ten podręcznik przeznaczony jest dla terapeutów medycyny chińskiej praktykujących w Polsce lub w Europie. Poszczególne receptury chińskie stosowane w Chinach zostały zrozumiale objaśnione. Oba podręczniki są niezastąpioną literaturą uzupełniającą wiedzę lekarzy i terapeutów chińskiej medycyny w zakresie patologii i leczenia syndromów wilgotności i zimna.
Ponieważ nakład obu podręczników jest mały istnieje obawa, że wkrótce nakład będzie wyczerpany.

Z najlepszymi życzeniami, dr Tadeusz Błaszczyk – autor

Kategoria:

„Leczenie zakażenia Coronawirusem medycyną chińską” jest właściwie uzupełnieniem pierwszego i powstał na prośbę wielu terapeutów, aby zaprezentować całość leczenia w poszczególnych stadiach rozwoju zakażenia COVID-19. Ta infekcja wirusowa pokazała, że patologia i leczenie chorób wirusowych w świecie zachodnim znajduje się w stadium ciężkiego niedorozwoju z bezradnością terapeutyczną. Ten podręcznik przeznaczony jest dla terapeutów medycyny chińskiej praktykujących w Polsce lub w Europie. Poszczególne receptury chińskie stosowane w Chinach zostały zrozumiale objaśnione. Oba podręczniki są niezastąpioną literaturą uzupełniającą wiedzę lekarzy i terapeutów chińskiej medycyny w zakresie patologii i leczenia syndromów wilgotności i zimna.

Waga 0.5 kg