Diagnostyka pulsu część IV – Kurs Medycyny Chińskiej dla każdego! – 03 marzec 2021

123,00

Jedyny w Europie Kurs z diagnostyki z pulsu online!
Następne kilka kursów z TMCh online zostały połączone z diagnostyką z pulsu online.
W czasie kursu zostaną wytłumaczone zasady teoretyczne diagnostyki z pulsu a następnie przeprowadzone ćwiczenia w badaniu pulsu.
Kurs dostępny dla każdego.
Zapraszam. Dr Błaszczyk + team.
Kategoria:
Kurs odbywa się w systemie zoom.us. Ja widzę Państwa, wy widzicie mnie, słyszycie, co ja mówię i widzicie na ekranie tekst skryptu o którym jest mowa. Możecie również zadawać pytania.
2 sesja tego kursu (4 godziny) kosztuje 123 zł (100 zł kurs +23 zł VAT). Po zakończonym kursie dostaniecie Państwo kopię elektroniczną kursu przesłaną e-mailem oraz zaświadczenie (godziny będą liczone do kursów fakultatywnych w 50%)
Warunkiem udziału w kursie jest wpłata 123 zł na poniżej podane konto.
Niestety, wpłaconych opłat nie będziemy zwracać. Proszę przy zgłoszeniu podać nazwisko, imię, adres e-mailowy i pocztowy.
Informacje o płatności:
Numer konta dla przekazania opłat:
Bank Pocztowy S.A.
19 1320 1537 2482 6204 3000 0001
E. Hahn-Błaszczyk,
ul. Kukułek 11,
05 807 Podkowa Leśna